PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS

0-18 éves korú gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozom.

3 éves kor alatt szülő konzultáció, ill. gyermek-szülő kapcsolatfókuszú közös foglakozás formájában történik a megsegítés.

Az első alkalom a szülővel történő találkozás, gyermek nélkül, amikor is részletesen átbeszéljük a problémát, amiben a szülő segítséget kér, valamint végigvesszük a gyermek élettörténetét, fejlődését. Serdülők esetében az első találkozáson ő maga is részt vesz a szülővel együtt.

Az első beszélgetés során derül ki, hogy a továbbiakban a gyermekkel dolgozom-e tovább, vagy a szülő kap segítséget tanácsadás vagy néhány alkalomból álló konzultáció formájában.

A gyermekkel történő foglalkozás első része a diagnosztikus fázis (3-4) alkalom, amikor is különböző - a gyermek pszichodiagnosztikában alkalmazott - játékok, rajzok, játékos tesztek segítségével megismerem a gyermek személyiségét, problémájának hátterét. Ezek eredményeit és az általam tapasztaltakat megbeszélem a szülővel és javaslatot teszek a további terápiás ellátás formájára. A terápia időtartama változó, a probléma jellegétől és a gyermektől függ.

A terápiás módszert a gyermek életkora és problémája határozza meg. Kicsiknél főként játék-, rajz, bábterápia, a nagyobbaknál a beszélgetés dominál.

A szülői konzultáció, tanácsadás egy vagy több alkalommal történő megbeszélés, ami egy fennálló probléma megoldása érdekében történik. A szülő módszereket, eszközöket ismer meg a probléma kezeléséhez. Ha a szülő nehéz helyzetbe kerül, bizonytalan abban, hogy megfelelően gondolkodik-e egy-egy nevelési helyzetről, helyesek-e az általa használt nevelési módszerek, érdemes megbeszélni szakemberrel. A konzultáció nem a szülő terápiáját jelenti, azonban sokszor a probléma megoldáshoz fontos, hogy egy bizonyos fokig az ő érzéseivel is dolgozzunk.