VIZSGÁLATI ÉS TERÁPIÁS MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK

Az általam használt vizsgálati eszközök olyan, a gyermek pszichodiagnosztikában alkalmazott eljárások, melyek a gyermek állapotának megismerését szolgálják.

 • Személyiségvizsgáló eszközök: rajz tesztek, projektív tesztek, bábteszt
 • Kognitív képesség vizsgálat: intelligencia tesztek

Terápiás módszerek, eszközök

 • pszichoterápiás konzultáció
 • szupportív terápia
 • analitikusan orientált dinamikus terápia elemei
 • kognitív- és viselkedés terápia elemei
 • krízisintervenció
 • csecsemő/kisgyermek-szülő kapcsolatfókuszú konzultáció
 • autogén tréning/relaxáció
 • játékterápia
 • bábterápia
 • Winnicott-féle terápiás konzultációs módszer
 • művészetterápia elemei

 A terápiás folyamatban kisebbeknél főként mesével, játékkal, bábokkal, rajzolással történik az élményfeldolgozás, nagyobbaknál főként a beszélgetés dominál.